Science Park | 2019-03-07

Nätverkande på forskarlunchen

Krister Bredmar är docent på Institutionen för organisation och entreprenörskap vid Linnéuniversitetet. Under dagens forskarlunch i Videum Science Park ville han så ett frö till att få företag och organisationer att växa genom digital transformation. Det handlar, enligt Krister, om att börja tänka annorlunda och framför allt att vara i ständig utveckling – att aldrig sätta sig ner och tro att man har nått målet. Framgången från förra året kommer med all sannolikhet inte att räcka i morgon. Att hela tiden analysera och tänka nytt, se möjligheterna för var vi kan skapa ökat värde genom digitalisering. Framgångsfaktorn ligger mycket i ledningen, teamet och relationerna. De som lyckas vara innovativa och kombinera sådant man redan har på ett nytt sätt kan bli mycket lönsamma och konkurrenskraftiga.

Forskarluncher ordnas av Videum Science Park tillsammans med Linnéuniversitetet och deltagarantalet ligger på en stadigt hög nivå. I det närmaste fullsatt var det även denna gång.

Anledningarna till att delta på en forskarlunch kan vara lite olika. Tre röster från idag:

Emma Hermansson, innovationsrådgivare på Linnéuniversitetet: Jag är här för att få höra mer av våra forskare, i och med att jag jobbar på universitetet. Man har ju inte helt koll på alla. Men också att träffa företagen här och alla de som kommer hit. Det är ett bra koncept - omvärldsbevakning, nätverk och lunch i ett. Effektivt.

Pierre Blennmyr, företagare och inredningskonsult POÉ Interiör AB: Dagens ämne lät intressant eftersom jag träffar många kunder som är i förändringsprocesser och står inför digitalisering. Jag gillar miljön och att få inspiration från Videum och Linnéuniversitet. Nätverkandet inte minst.

Leif Lundberg, CTO på freshX AB och hyresgäst i Videum Science Park: Jag gillar event som är kombinerat med lunch eller frukost. Det är praktiskt för mig som jobbar i huset för då tappar jag inte så mycket arbetstid. Jag går inte på alla event, men när det är intressanta ämnen som passar vad jag jobbar med. Jag jobbar med digitalisering så just detta var väldigt intressant, att höra hur man kan motivera det för kunden.


Nästa Forskarlunch hålls den 23 april och har rubriken Smarta robotar för industri och samhälle. >>


OM FORSKARLUNCHERNA
Forskarluncher är ett samarbete mellan Videum Science Park och Linnéuniversitetet. Forskare, lärare och företagen i Videum Science Park samt övriga intresserade bjuds in till aktuella forskningsföredrag med efterföljande lunch och diskussion. Syftet är att knyta kontakter och att hitta synergieffekter mellan forskningsprojekt och ge uppslag till nya intressanta samarbeten mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor.