Science Park | 2021-12-08

Lättare för företag att använda vårt Omnideck

Atlas Olsson går tredje och sista året på utbildningen Interaktiva medier och webbteknologier vid Linnéuniversitetet. Nu är han mitt i sin 10 veckor långa praktik i labbmiljön Videum VR. En öppen miljö där företag kan upptäcka, lära och tillämpa VR (virtual reality) och AR (augmented reality) innan de själva investerar i tekniken.

- Jag är jätteintresserad av VR och ville göra praktik där jag får kasta mig ut och lära mig mycket på kort tid, säger Atlas och fortsätter: Jag hade varit på visning i Videum VR när jag gick i ettan så jag visste om att labbmiljön fanns och visste att de hade haft nöjda praktikanter innan, så för mig var det självklart att söka praktikplats här.

Under praktiken är Atlas huvuduppgift att göra olika simulationer och basstrukturer som gör det lättare för företag och organisationer att använda sina egna 3D-modeller på det unika Omnidecket som finns i Videum VR.

Mycket nytt på ett år

- Under praktiken har vi flera projekt på gång samtidigt, förklarar Atlas. En av de första veckorna fick jag vara med vid livesändningar från studion och nu kollar vi på möjligheterna för att använda djupsensordrivna kameror tillsammans med VR. Allt handlar om utveckling, småforskande och att testa vad det finns för möjligheter. På ett år uppdateras teknikerna inom VR/AR/XR jättemycket.

Praktikanterna viktiga för labbets utveckling

Silvia Estadella, projektledare för Videum VR, berättar att det är tredje gången som Videum VR tar emot universitetsstudenter på praktik för att utveckla labbet.

- Då Videum inte har några egna utvecklare samlar vi under året på oss vad företagen uttrycker för behov och efterfrågar, förklarar hon. Under den årliga 10 veckor långa praktiken gör vi sedan allt för att tillsammans med studenterna utveckla just de saker som är relevanta för våra VR-visningar och företagens uttryckta behov. Att få de drivna studenternas idéer och tankar hjälper oss till nya insikter så att vi ständigt blir bättre.

Mer om Videum VR >>