Videumblogg | 2021-06-22

Kalkylerad risk – även i år

Sommaren är här och semestern står för dörren. Samma visa i år igen. Mycket som ska klaras av innan man kan logga ut. Kan man förresten logga ut helt? Dagens teknik har verkligen fått en rejäl skjuts framåt under pandemin. Att arbeta på distans har för många blivit vardag. Kan man då släppa arbetet helt? Jag tvivlar.

Även denna sommar blir annorlunda. Fast till skillnad från föregående år har jag mer förståelse i år att rörelsefriheten kommer att vara begränsad. Egenansvar är en dygd. Men även förmågan att på förhand kalkylera och därmed kunna minimera risk.

En metafor som förstås ligger mig varm om hjärtat är segling. Att segla över Kattegatt i fint väder med måttliga vindar innebär vanligtvis låg risk. Även om seglatsen tar 7-9 timmar och dessutom bjuder på 3600 horisontlinje under ett par av dessa timmar. Medan samma seglats i hårt väder ökar risken för tillbud väsentligt. Men risken är kalkylerbar. Jag kan vidta en rad åtgärder för att minimera riskerna. Såsom att använda livlina om jag måste upp på däck under gång. Osäkra livflotten. Minska segelytan. Angöra vid kusten där förhållandena är som bäst. Stänga nedgångsluckorna för att ta bort risken att en stor våg ska vattenfylla båten o.s.v.

Risken försvinner inte men jag har förberett mig genom att på förhand ha kalkylerat och agerat i linje för att ge mig de bästa förutsättningarna. Så tänker jag förhålla mig även i sommar. Både till sjöss och på land.

Trevlig sommar!

David Svensson, vd Videum AB