Science Park | 2021-03-03

Jesper leder innovationsprojekt

Med erfarenheter från arbete inom marknad, ecommerce, projekt- och produktionsledning, ansvar för sociala medier och kundinteraktion till utveckling av det digitala landskapet i fysisk butik samt ett genomfört traineeprogram för framtidens ledare välkomnar vi Jesper Lindahl som Videums nye medarbetare.

Jesper är född och uppvuxen i Växjö och har en gedigen karriär under sexton år inom Clas Ohlson på meritlistan. Allt från butiken i Växjö till stödkontoret i Stockholm och huvudkontoret i Insjön. Han har utbildning från marknadsföringsprogrammet vid Linnéuniversitetet och kortare studier på Malta och i Sydkorea.

- När tjänsten som huvudprojektledare annonserades ut lockades jag av att få jobba brett med utveckling och innovation. Att få hjälpa många att öka sin innovationsförmåga och möjligheten att få länka samman universitet och näringsliv, berättar Jesper. Med små barn i familjen får jag nu också en stabil bas i Växjö och ett betydligt minskat resande i tjänsten, vilket passar mitt privatliv just nu.

Om innovationsprojektet

Projektet som finansieras genom Region Kronoberg och Europeiska regionala utvecklingsfonden sträcker sig fram till februari 2023 och genomförs av Videum Science Park i samverkan med Linnéuniversitetet och Campus Ljungby.

Målet med projektet är att vara en brygga och att länka samman olika konstellationer för ökad innovation i syfte att nå ökad produktion och tillväxt. Projektet ska för små och medelstora företag inom IKT och industri i vår region:

1) höja kunskapen kring vad innovation är och hur man kan gå till väga
2) länka samman näringsliv och studenter i innovationsutmaningar
3) länka samman olika företag för möjligheter kring innovationssamarbeten
4) bidra till insatser där företag inleder innovationssamarbete med forskare

- Vi startar projektet med att strukturera, få samsyn och sätta ramverk innan vi går vidare med uppsökande verksamhet och senare aktiviteter som seminarier och workshops, förklarar Jesper.

Nyfiken på att få veta mer redan nu?
Välkomna att kontakta Jesper! jesper.lindahl@videum.se, 076 317 35 11


Pressmeddelande om finansieringen av projektet, december 2020 >>
Pressmeddelande om behovet av projektet, maj 2020 >>