Science Park | 2021-05-06

Intelligent spegel i samverkansprojekt

En digital spegel utrustad med kamera, mikrofon och AI ska underlätta vardagslivet för alla som har svårigheter att hantera dagens teknik. Genom tjänster som visas direkt på spegelytan kommer man bland annat kunna ta kontakt med vården, dokumentera sitt eget mående och hälsa, se väderprognosen, hitta information om kollektivtrafiken och ringa videosamtal.

Projektet är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, HSB Living Lab och TietoEVRY och studenterna jobbar i Videum Innovation Lab där de har tillgång till de verktyg och den teknik som behövs i arbetet.

- Att projektet utvecklats på ett framgångsrikt sätt beror på den breda samverkan som skett mellan studenter, forskare, företag och innovationslabb. Dessa aspekter i kombination med att hitta lösningar till problematiken med digitalt utanförskap ligger i linjen med den forsknings- och utvecklingsarbete som bedrivs vid Linnéuniversitetets kunskapsmiljö digitala transformationer, säger professor Marcelo Milrad.

- Som en del i vårt uppdrag att främja innovation och skapa samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor har vi ett antal pågående projekt tillsammans med Linnéuniversitet och näringslivet. Vi faciliterar projekten och samarbetet fungerar mycket bra, säger Silvia Estadella, projektledare hos Videum.

Läs mer om projektet på Linnéuniversitetets webbplats >>