Videumblogg | 2021-11-16

Inspirera kvinnor till en karriär inom tech

Med fler kvinnor i tech-branschen blir det både ett kvinnligt och ett manligt perspektiv på produkterna - i allt från röststyrning, krocktester till storlek på mobiler etc. Sådant som idag ofta är testat och uppbyggt på hur en man ser ut. Fler perspektiv ger mer innovation och bättre produkter. I slutänden ett bättre resultat för företaget.

Det har visat sig att kvinnor gärna arbetar inom yrken och på arbetsplatser där det redan finns andra kvinnor. Därför kan det vara en högre tröskel att få in de första kvinnorna på en arbetsplats eller en bransch där de är underrepresenterade.

För att främja en framtida jämställd rekrytering inom tech behöver vi visa på att det finns många olika yrken inom tech; på olika avancerad nivå, med olika kodspråk, med mer eller mindre ren programmering/kodning och några med ren inriktning på tex design. Att vilja jobba kreativt och med problemlösning är viktigare än att vara grymt bra på matte eller att ha lärt sig programmering på egen hand innan man börjar en utbildning.

Ett intresse för tech kan väckas genom förebilder, att man har någon eller några bland släkt och vänner som redan arbetar inom branschen eller har ett stort privat teknikintresse där man bjuds in och tillåts testa redan i unga år. Men för att säkra framtidens kompetensförsörjning måste tech-företag bli partners och stödja organisationer som verkar för att väcka tech-intresse hos alla barn och unga eftersom långt från alla inspireras hemifrån. Här är nätverk och samarbeten viktiga.

Likaså kan vägen in till ett tech-yrke gå genom en anställning som vad som helt inom ett tech-bolag och senare genom kompetensutveckling glida över i ny roll. Erfarenhet ger nya perspektiv och ålder behöver inte vara något hinder för ny karriär. Karriärresor, att få växa inom företaget, är en rörelse som gynnar alla. Att också vara tillåtande när medarbetarna under en viss tid vill ägna sig åt något helt annat, vara tjänstledig för att utveckla sig själv gör att det kan vara lättare att behålla arbetskraft över tid och de kommer tillbaka med ny kraft och nya insikter.

Med inställningen att det är viktigare vad du gör än var du gör det kan medarbetarna med sin dator jobba från kontor på andra platser i landet, platser som passar familjen eller privatlivet. En hybridkultur ger den flexibla arbetssituation som många kvinnor efterfrågar. I tech-branschen är det ofta helt möjligt.

Slutligen att ledningen måste arbeta för inkludering och mångfald på riktigt. Inte bara på pappret. Som avslut ett citat från Vernā Myers: “Diversity is being invited to the party. Inclusion is being asked to dance.”


Text inspirerad av Digibrunchen i Videum Science Park under Digitala veckan 2021. Medverkande från Visma Spcs var Kajsa Lüning, HR Manager och Isabelle Strömsrud, Software Developer.

Det var tjugo månader sedan vi senast höll en Digibrunch i Videum Science Park. Så det var härligt att få uppleva lunchmingel och föreläsare på plats igen. För den som ville fanns dock möjligheten att följa Digibrunchens föreläsning på distans.