Videum AB | 2018-05-22

Hus O invigt

Nu är Hus O invigt - utbyggnaden av polisutbildningens lokaler på campus i Växjö. Videum är stolta fastighetsägare till de ca 3 000 kvm stora huset med fler övningsmiljöer i form av idrottshall, lägenheter, socialkontor och arrest, men även med grupp- och konferensrum samt kontor och personalrum för polisutbildningen.