Videum AB | 2022-03-09

Hållbarhetsredovisning 2021

En hållbarhetsredovisning är ett bra verktyg för att verkligen inventera, summera och lyfta fram vad som gjorts under året. Det handlar såklart om rena siffror, men lika mycket om att förbättra upplevelserna för medarbetare och för dem som vi finns till för, till exempel som hyresvärd.

- År 2021 präglades av pandemin och den nya bolagsstrukturen, men frisknärvaron är fortsatt hög och medarbetarna kompetensutvecklas inom flera områden. Investering har gjorts i en solcellsanläggning på Videums eget kontor och vår sista dieselbil har ersatts av en ny elbil, snabbsummerar Videums miljösamordnare Tina Färdigh.

Läs Videums hållbarhetsredovisning i populärversion här (pdf) >>