Science Park | 2021-09-07

Gröna hyresavtal i Videum Science Park

Hyresgäster som flyttar in i Videum Science Park har möjlighet att teckna ett grönt hyresavtal. Ett avtal helt utan extra kostnader för hyresgästen.

Ett grönt hyresavtal är en överenskommelse mellan hyresgäst och hyresvärd med fokus på åtgärder som ska vidtas för att behålla eller förbättra lokalen och fastighetens miljömässiga prestanda. Genom den gemensamma strävan att minska miljöpåverkan i stort och smått bidrar man till lägre kostnader genom minskad energianvändning samtidigt som man erbjuder en bra inomhusmiljö i en fastighet utan inbyggda miljö- och hälsofarliga material.

- Vi bedömer att efterfrågan på gröna hyresavtal kommer att öka, säger Helena Rosberg som är etableringsansvarig på Videum. Med ett grönt hyresavtal kan bolag stärka sitt varumärkes miljöprofil och attrahera miljömedvetna nya kunder, medarbetare och affärspartners.

Helena förklarar att idag är det många som analyserar sina framtida lokalbehov. Hur stora kontorslokaler man faktiskt behöver samt hur man bäst ska nyttja ytorna för att uppmuntra och stimulera till samarbeten. I det arbetet kommer man än mer än tidigare fundera över vilket signalvärde kontorets placering och avtal har för det egna varumärket.

De gröna hyresavtalen innebär att hyresgäst och hyresvärd samarbetar och regelbundet uppdaterar en gemensam handlingsplan kring hur man ska minska lokalens och fastighetens miljöpåverkan. Ett grönt hyresavtal i Videum Science Park kostar inget extra för hyresgästen.

Ett extra starkt signalvärde kring placering finns för den som etablerar sig på Framtidsvägen 14, då fastigheten är byggd enligt miljöbyggnad silver. En miljöcertifierad byggnad som extra mycket bidrar till en bättre framtid och ligger i linje med hållbarhetsprogrammet ”Hållbara Växjö 2030”.