Science Park | 2019-09-26

Forskarlunch om innovation genom samarbete

På dagens forskarlunch fick vi inte bara höra om det nya innovationslabbet i Videum Science Park, utan vi fick bilden tydlig för oss om vikten av att samverka och samarbeta för att bli en innovativ region. Genom att satsa på en gemensam labbmiljö kan vi facilitera och stimulera det som måste ske för att hänga med i utvecklingen och inte låta vår region vara en vit fläck på innovationskartan.

I startgroparna ligger nu en ny labbmiljö i Videum Science Park, ett center för innovation där vi kan formera oss för framtidens utmaningar.  Uppbyggnaden har en struktur tvärsöver alla branscher inom näringslivet, akademi och det offentliga. Arbetet kommer att bygga på partnerskap och projekt. Här kommer det inte heller att handla om någon grundforskning på teknik, utan att genom att samverka kunna skala upp idéer med hjälp av teknik som redan finns. 

Labbmiljön kommer att fyllas med teknisk utrustning allt eftersom ekonomin tillåter. Science park-företag och samarbetspartners kommer få tillgång till teknik som var och inte har möjlighet att själv investera i. Det kan handla om 360-kameror, professionella drönare och robotar, 3D-skrivare, virtual reality och internet of things.

Aktiviteterna i det nya labbet kommer att fokusera kring öppen innovation, forskning, seminarier och workshops, prototypframtagning, testning och patent, finansiering och investering, samt inte minst kompetensutveckling på alla nivåer. I mycket kommer vi att prova oss fram när vi samlar grupper och sammanlänkar genom utmaningar i öppen innovation.

- Genom att samverka kan vi nå visionen om att bli en ledande miljö som både är forsknings- och affärsdriven, avslutar en mycket engagerad professor Marcelo Milrad.

Professor Marcelo Milrad, Linnéuniversitetet.

Affärschef Robert Unt, Videum Science Park.

Forskarlunchen lockade över 80 personer.

Under frågestunden testade vi catch box - en publikmikrofon som tål att kastas runt mellan deltagarna i lokalen.

Romain Herault, universitetsadjunkt vid institutionen för datavetenskap och medieteknik tillsammans med två av hans studenter. De ser alla stora möjligheter med samarbetena mellan universitet och näringsliv och tycker att Videum Science Park inte bara är en bra länk däremellan, utan även en viktig motor. 

Catarina Bachér från Föreningen Digitri och Diana Unander från Linnéuniversitetet var på plats under Forskarlunchen.