Videumblogg | 2021-09-13

Forskarlunch om brott och otrygghet

Närmare 50 personer deltog idag på den digitala forskarlunchen som hade fokus på brott och otrygghet. Professorn i kriminologi vid institutionen för polisiärt arbete vid Linnéuniversitetet beskrev problemställningar mellan forskning och polisen; hur man sett på varandra historiskt och hur man nu söker samverkan för kunskapsbaserat förebyggande arbete.

Man har sett ett behov av regionala forsknings- och utvecklingsverksamheter i anslutning till de universitet och högskolor som har polisutbildning. Vi fick höra om aktuella projekt:

  • Polisens lokala trygghetsmätningar
  • Polissamarbete i gränsregioner
  • Brott i nära relation
  • Polisers och polisstudenters fysiska och mental hälsa
  • Akademisering av polisutbildning

På det efterföljande digitala minglet i mindre samtalsrum möttes forskare, poliser och intresserad allmänhet. Frågor kom upp kring tidigare forskning, om polisens omorganisation och om brottsförebyggande arbete. På frågan om vad civilsamhället kan göra i det förebyggande arbetet lyfte professorn vikten av att svara på de trygghetsmätningar som görs. Men påpekade också att det är bra om vår upplevda känsla av otrygghet bygger mer på fakta än av stor konsumtion av polisserier.