Videum AB | 2019-03-25

För miljön och klimatet

Denna vecka är det Earth Week - Växjös miljövecka med fokus på framtiden. www.vaxjo.se/earthweek

Earth Hour, klockan 20.30 på lördag den 30 mars, är världens största miljömanifestation. Då släcker vi fasadbelysningen på Teleborgs slott i en symbolisk handling mot klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. Men vi gör mycket mer än så i vardagen.

Visste du till exempel att Videum har ...

... 26 laddplatser på campusområdet
... ett cykelgarage med elcyklar att låna för våra hyresgäster
... LED-lampor med nattsänkning i all stolpbelysning
... solceller som under 2018 producerade el motsvarande 35 hushåll