För hyresgäster | 2022-09-06

Kontroll av ventilation

Med start vecka 37 kommer Bravida att utföra en kontroll och filterbyte i ventilation i hus Alpha, Bravo och Delta på Framtidsvägen 10,12 och 16. Så vet ni vad som gäller om Bravida kommer och knackar på er dörr eller jobbar med något i er korridor. 

/Videum AB