Science Park | 2021-09-21

Ett halvår med Innovationslänken

Den 1 februari 2021 startade projekt Innovationslänken – för IT och industri i Kronoberg. Målet med projektet är att fler små och medelstora företag inom IT och industri i Kronoberg ska få kunskap, kontakter och verktyg för FoU-arbete i syfte att förflytta sig uppåt i värdekedjan genom ökad innovationsförmåga. I förlängningen kan detta leda till ökad produktion och tillväxt. Under det första halvåret har projektet tagit form och uppnått:

- Utveckling av Linnéuniversitetets Innovationsmaster som knutits närmare regionens företag och näringsliv.

- Ca 50 samarbetskontakter har knutits med företag varav flera är på gång till samarbete med universitetet eller deltagande på projektets nischade workshops den närmaste tiden.

- Projektet har landat i en fungerande samverkansmodell mellan Videum Science Park, Linnéuniversitetet och Campus Ljungby. Samverkan mellan det offentliga, näringsliv och akademi.

Projektet fortgår till april 2023. Läs mer om Innovationslänken >>