Science Park | 2021-11-19

Entreprenörspris för insatser att främja entreprenörskap på kulturens område

Videums entreprenörspris 2021 om 15 000 kronor delades ut idag till Magnus Eriksson. Utnämnandet ombesörjs av Linnéuniversitetets stipendiekommitté och priset delades ut vid Linnéuniversitetets stipendiehögtid i Kalmar den 19 november. Priset delades ut av Videums styrelseordförande Lena Wibroe och VD David Svensson.

Motivering: Priset utdelas till universitetslektor Magnus Eriksson, fakulteten för Konst och Humaniora för hans insatser att främja entreprenörskap på kulturens område. Som ansvarig för Linnéuniversitetets utbildningar i kreativt skrivande har Eriksson under lång tid med stor framgång stöttat studenter i deras utveckling mot författarskap och egenföretagande, samtidigt som Eriksson själv i sin verksamhet – som kritiker, skribent och redaktör – utgör ett inspirerande föredöme för spirande kulturentreprenörer. Som ordförande för Pär Lagerkvist-Samfundet har Eriksson dessutom bidragit till att förvalta Kronobergs litterära arv, samt sätta Växjö på kartan som en kraft att räkna med på litteraturens område.

 

Om Videums entreprenörspris
Videum delar årligen ut ett entreprenörspris. Detta kan tilldelas forskare eller forskarstudenter som gjort insatser av betydelse för entreprenörskap och nyföretagande. Stipendiet instiftades 1999 som gåva från Videum till Växjö universitet i samband med utnämningen till universitet.