För hyresgäster | 2022-08-30

En eller två science parks i Växjö?

Svaret är att det finns en science park i Växjö.

Videum Science Park var fram till 31 december 2021 ett affärsområde för det kommunala bolaget Videum AB. Från och med 1 januari 2022 togs all science park-verksamhet över av det nystartade kommunala bolaget Växjö Linnæus Science Park. Mycket blir sig likt, men mycket står också inför en utveckling. Några ansikten i verksamheten kommer du att känna igen, medan andra blir nya bekantskaper.

Adressen till bolaget Växjö Linnaeus Science Park är Framtidsvägen 14 i Växjö då man hyr lokaler av Videum AB. Begreppet Videum Science Park finns inte längre. Du som är hyresgäst ska nu varken skriva Videum Science Park eller Växjö Linnaeus Science Park för ert företags adress, utan endast använda Framtidsvägen 14.

Den nya science park-verksamheten erbjuder inspiration och kunskap, affärsutveckling och tillväxt, nätverk och kontakter samt labbmiljöer och projekt. Detta inom fyra utvalda fokusområden: cirkulär ekonomi, smarta staden, skog och trä samt digitalisering.