Science Park | 2020-03-24

Vår syn på hållbarhet

Genom att förena lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang skapas långsiktig hållbarhet. Några exempel från Videum Science Park:


Lönsamhet
I Videum Science Park har vi gemensamt nyttjande av mötesrum, labbmiljöer och företagsservice vilket gör att företagen kan hålla nere sin kontorsyta och avstå från dyra teknikinvesteringar.

Gröna hyresavtal är en gemensam strävan mellan hyresvärd och hyresgäst att minska lokalens och fastighetens miljöpåverkan. Videum erbjuder nu möjligheten till ett grönt hyresavtal som visar att vi båda menar allvar med hållbarhetsarbetet.

Kontakta oss för att få veta mer om lediga lokaler och gröna hyresavtal!

Miljöhänsyn
Videum har genom att investera i en laddpark för hyresgäster och besökare gjort det lättare att använda miljövänligare fordon till och från Videum Science Park.

Även om du som hyresgäst tagit bilen till jobbet kan du ta en cykel till mötet i en annan del av staden, eftersom här finns elcyklar för utlåning under arbetsdagen. Du minskar då på utsläppen, får motion samt slipper leta och betala för parkering.

Boka upp en elcykel genom företagsservice i receptionen!

Socialt engagemang
En bra arbetsplats ökar trivseln, lockar medarbetare och bidrar till minskad frånvaro. Här finns gemensamma fikarum för er som ser vardagligt nätverkande som en framgångsfaktor.

Ett sätt att bli en del av vår gemenskap är att delta på sociala event och kunskapsevent som ordnas i samarbete med näringsliv och akademi. Här finns möjligheter att bli inspirerad, ta del av kunnande samt knyta nya kontakter.