Science Park | 2021-05-18

e-cracker – tionde open innovation-eventet

Redan 2014 startade Videum Science Park tillsammans med Drivhuset det första eventet där studenter från Linnéuniversitetet fick ge snabba kreativa lösningar på företagens utmaningar. Studenterna samlades på plats i Videum Science Park och vi använder då som nu ett online-verktyg där idéerna enkelt skrivs ner. Detta i slumpvis indelade grupper under ett par koncentrerade timmar. Eventet gick då under namnet Nutcracker – open innovation.

Idag hölls det tionde eventet som pga coronapandemin genomfördes som en lite mindre, snabbare och digital variant som vi kallat Open innovation - e-cracker. Denna gång utmanade Växjö kommun med frågeställningar kring vad som krävs för att attrahera studenter att stanna i Växjö/Kronoberg efter avslutade studier.

Idéer från det vinnande laget handlade om att bredda kontakterna redan under studietiden, om att få lära sig språket, samhället och lokala traditioner och bli en del av det sociala livet. Att uppbyggda mänskliga kontakter är minst lika viktiga som möjligheten till arbete och bostad för att stanna kvar på en plats.

Om vi summerar de tio eventen av open innovation sedan 2014 ser vi att ca 300 studenter har medverkat för att ge idéer till lösningar på 25 olika företags utmaningar och problemställningar. Många av de studenter som deltar i eventet kommer från utbildning inom Ekonomihögskolan och så många som 70 % är internationella studenter.