Videum AB | 2021-10-29

Diplom för nominering till träbyggnadspris

Videums senast invigda fastighet (sammanbyggd och expanderad science park) nominerades till Växjö kommuns träbyggnadspris 2020. Igår, i samband med utdelningen av 2021 års pris, mottog vd David Svensson diplom och blommor för nomineringen.

VD David Svensson tar emot diplom och blommor för nomineringen till träbyggnadspriset 2020.

VD David Svensson med diplom och blommor för nomineringen till träbyggnadspriset 2020.
FOTO Patrik Hjelm

Juryns motivering
”Hus Charlie är hjärtat och mötesplatsen för näringsliv, universitet och forskning. En självklar plats för samarbete och utbyte av kunskap. Byggnaden länkar på ett naturligt sätt samman de tidigare byggda trähusen från 2002 och framåt med en öppen entréhall och skapar plats för dagens och framtidens möten. Byggnaden är i sig ett forskningsprojekt där det inbyggt i KL-trästommen ständigt görs avläsningar av status, rörelse och fukt vilket möjliggör en kunskapsutveckling på byggmetoders och komponenters funktion över tid. Hus Charlie är en funktionell välbalanserad byggnad med rumsligt spännande interiör som lyfter fram trästomme och trämaterialet. Ett projekt som har potential att stärka det moderna träbyggandet under lång tid framöver.”

Läs mer om fastigheten >>