Science Park | 2020-11-18

Digidag med olika perspektiv på digitalisering

Digidag är den stora samlande dagen under Digitala veckan 2020.  170 deltagare var föranmälda till eventet som var öppet för alla intresserade och det gavs möjlighet att hoppa in och ur i programpunkterna även för de som fick nys om eventet under dagen. Delar av dagen kommer att finnas tillgänglig att se i efterhand genom Digitri.  

Moderator Björn Mortensen och Catarina Bachér från Digitri. 


Nedan följer korta medskick från nedslag i programmet under Digidag. 

Invigningstalare Digidag

Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister 

Regeringen ska se till att möjligheterna finns för digitalisering i hela landet och vi ska slåss för att Sverige ska behålla tätpositionen. Framtiden innebär stora möjligheter och jobben kan bli roligare. Börja där du har lägst hängande frukter, i det konkreta där du får en snabb nytta för företaget. Alla potentiella kunder har gjort en stor privat digital resa, så tro inte annat än att de är redo. Som alltid måste vi vara tydliga kring varför vi ska träffas så att vi inte får en massa meningslösa möten bara för att vi nu lärt oss och det är så enkelt med digitala möten.


moderator Björn Mortensen och teknikjournalist Anders Thoresson

Vad är digitalisering för din verksamhet?

Anders Thoresson, teknikjournalist

Digitalisering och automatisering kommer att innebära att vi kan slippa många av våra tråkigare arbetsuppgifter, inte att vi behöver bli av med vår anställning. Vi frigör tid för att jobba med det som skapar värde för företaget och kunderna. Gör vi inte inte en digitaliseringsresa så gör min konkurrent det och de får då ett försprång på marknaden.

Det räcker inte med teknik, grunden är digital kompetens - att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier. Vidare att förstå digitaliseringens påverkan på samhället och på vårt företaget samt att inse att digital kompetens inte är statisk, det handlar om kontinuerlig uppdatering och man kan framöver inte luta sig tillbaka på kunskaper där vi står 2020. Digitalisering kommer att ske som en ständigt pågående utveckling framöver och vi måste använda tekniken för att förstå den.

Vi ska gå över till att använda den digitala tekniken så fort den är effektivare, bättre och säkrare än när vi människor utför samma uppgift. Vi ska eller kan inte vänta tills den är 100 % säker eller till 100 % utvecklad för då kommer vi aldrig igång.


Det nya normala har gett oss nya förutsättningar i arbetslivet

Åse Angland Lindvall,  Wide ideas

Vår viktigaste tillgång är medarbetarna, varav många vill fortsätta jobba på distans och ha mer flexibilitet i arbetslivet. Vill vi attrahera en viss typ av människor, kompetenser och de nya generationerna måste vi anpassa oss till det. Kompetensen att leda medarbetare digitalt blir en affärskritisk kompetens, liksom att skapa och behålla en innovativ kultur i den digitala arbetsplatsen.


Cyberhoten mot det digitala företaget

Martin Öberg, Visma 

Dagens hot är Business email compromise (BEC), Password spraying, Phishing, smishing, och vishing, Crypto lockers, CEO-fraud samt Remote access trojan (RAT).  De viktigaste skydden är att ha tvåfaktorsautensifiering på allt, att vara förberdd och ha en plan, att medvetandegöra personalen regelbundet,  att uppdatera mjukvara och hårdvara så fort nya versioner kommer, att aldrig återanvända lösenord samt att ta backuper. 


Innovationsledarskap för framtidens företag

Aida Begovic, Zenta

Innovationsledarskap är en filosofi och teknik som kombinerar olika ledarskapsstilar för att inspirera och påverka medarbetare att skapa kreativa idéer, processer, produkter och tjänster.  För att skapa ett innovativt team jobbar Zenta med självledarskap. När medarbetaren stöter på ett problem sätter man sig med några andra för att lösa det ihop och lyfter sedan problemet tillsammans med ett förslag till lösning. Viktigt att förstå att man bara kan skapa en innovationskultur inom ett företag genom att alla tillåts misslyckas.

10 kärnpunkter för innovationsledarskap finns på Zentas hemsida >>


Immersivt

Niklas Johansson, Immersivt.se

Vi uppmanas att göra research och utforska olika sätt att implementera VR i vår verksamhet. Se VR som en kommunikationsteknik och våga testa virtuella möten internt redan idag.  Gå med i nätverk och grupper för att lära mer och nätverka. 


Digitala veckan 2020, en vecka fylld av aktiviteter för att hjälpa oss alla på digitaliseringsresan för våra företag och organisationer möjliggjordes genom samarbete mellan Föreningen Digitri, Region Kronoberg, Linnéuniversitetet, Region Kalmar län, Videum Science Park, Zenta, Invajo och Oskarhamns kommun.

digitalaveckan.se