Videumblogg | 2021-09-22

Fortsätt träffas digitalt

Närmare 90 deltagare var anmälda till dagens Digibrunch där vi fick tips på vad som är viktigt att tänka på för att skapa engagemang och teamkänsla i digitala möten. Digitala verktyg för aktivitet i mötet kan vara att använda frågor/enkäter, digitala postit-lappar, gemensam whiteboard, skapa ordmoln eller att dela in sig i olika grupprum. Fler tips:

 • Stå upp och titta in i kameran.
   
 • Skaffa en co-pilot; någon som anteckningar och hjälper till när tekniken strular, håller koll på chatten, säger till när det behövs en paus.
   
 • Använd rundor med check in och check out för att skapa samhörighet. Hur vi mår, var vi befinner oss eller vad vi har för förväntningar på mötet kan vara bra ingångar. Vad har du lärt dig idag och hur tänker du använda det du har lärt dig kan fungera som check out.
   
 • Fundera på hur du använder presentationsprogrammen; är det som ditt eget manus eller underlättar dina bilder/texter verkligen för målgruppen?
   
 • Mötesregler kring tider, förberedelser, kamera på/av, vilka möten kan vi ta från köksbordet hemma och vilka möten lämpar dig sämre för den miljön?
   
 • Förvänta dig att deltagarna har förberett sig på det du bett dem göra innan mötet så att tiden kan ägnas åt diskussion och samtal i stället för ren information.
   
 • Våga ställa in/ställa om ett och annat möte; varför har vi detta möte och vilka bör vara med? Kanske kan vi ta ett promenadmöte denna gång?
   
 • Ha förståelse för andras situation. För många är det fortfarande ganska nytt med digitala möten och ibland blir det fel. Erbjud dig att hjälpa till om du tror att du kan lotsa personen till att lösa problemen.

 

TACK till Maria Daniels från Kryast för att du delade med dig av dina tankar inför att fortsätta träffas digitalt!