Science Park | 2019-04-10

Dags för öppen innovation

Under torsdagen ordnas Nutcracker där studenter från Linnéuniversitetet utmanas i att ge kreativa lösningar på problemställningar från företag. De som denna gång utmanar studenterna är Gimic, Happy at work och Pdb/Orango.

Öppen innovation kan ske på olika sätt, men gemensamt är att det handlar om att ta hjälp utanför den egna organisationen för att se problem och lösningar med nya ögon. Det kan vara en lång process med djupa analyser eller ett snabbt nedslag för att förbättra en idé eller produkt.

I Videum Science Park har vi valt att under flera år ta hjälp av studenter från Linnéuniversitetet som under ett par koncentrerade timmar ska hitta en eller flera lösningar på företagens problemställningar. Under hela tiden finns representanter från företagen på plats för frågor och kommentarer i den nätbaserade mjukvaran som används. Vid varje tillfälle utses vinnande lag som får möjlighet att knyta närmare kontakt med företagen i fråga – kanske för framtida examensarbete, extrajobb eller anställning? Eller varför inte som en fortsatt del av deras innovationsprocess? Studenterna som deltar lär såklart också känna andra drivna studenter och bygger också på så sätt upp sitt kontaktnätverk till nytta för framtiden.

Nutcracker arrangeras av Videum Science Park tillsammans med Drivhuset och Linnéuniversitetet.