För hyresgäster | 2019-01-30

Cykla på jobbet

Får vi lov att bjuda på en varierad arbetsdag?

De senaste åren har forskning pekat ut stillasittande som en av vår tids största riskfaktorer för folkhälsan. Många har därför börjat stå och jobba på kontoret. Men även långvarigt statiskt stående har negativa hälsokonsekvenser. Lösningen på detta är variation och rörelse. 

Vi vill tillhandahålla en miljö för en varierad arbetsdag för alla som verkar i Videum Science Park. På vår Bike it Workstation kan du röra dig utan att det inkräktar på arbetstiden. Tanken är att du håller en låg hastighet under en längre tid. Det handlar inte om konditionsträning utan om att skapa cirkulation genom lågintensivt fysiskt arbete under tiden du jobbar med dina arbetsuppgifter. 

Så välkommen ut från kontoret en stund, ta med dig din laptop, den tjocka utredningen eller skissblocket för en stunds arbete i rörelse!