Videum AB | 2020-05-15

Bränsle, laddplatser och elcyklar

Videums dieselbil började under 2019 att tankas med HVO - ett steg mot att bli fossilbränslefria. I Videum Science Park finns 20 laddplatser för elfordon - att hyra och för besökare.

Under våren 2019 färdigställde Videum en gång- och cykelväg utmed Framtidsvägen. Vi har utökat till tre elcyklar, med hjälmar och reflexvästar, för utlåning till hyresgästerna under arbetsdagen.