Science Park | 2017-11-06

Bättre diskussioner på vår Forskarlunch

Forskarluncher startade 2013 och är ett samarbete mellan Videum Science Park och Linnéuniversitetet. Forskare, lärare och företagen i Videum Science Park samt övriga intresserade bjuds in till aktuella forskningsföredrag och lunch. Syftet är ökad kunskap, att knyta kontakter och att hitta uppslag till nya intressanta samarbeten.

Under åren har vi bland annat fått höra om forskning kring diskriminering och likabehandling, framtidsarkeologi, vikten av språkets betydelse för export, småländskt ledarskap, gränslandet mellan forskare och företagare, att förädla råvaror, att bygga internationell konkurrenskraft, e-hälsa, sinnesmarknadsföring och presentation av Linnéuniversitetets EU-projekt.

– Från hösten 2017 vänder vi på programmet. Vi kommer nu att börja med föreläsningen och avslutar med lunchen så att vi enklare kan uppmuntra till diskussion kring dagens ämne och ställa konkreta frågor som vi vill att man diskuterar, förklarar Stefan Uppman som planerar forskarluncherna tillsammans med Linnéuniversitetet.