För hyresgäster | 2019-09-03

Avstängning Trummenvägen

Från den 10 september och ca två veckor framåt kommer Växjö kommun stänga av trafiken på Trummenvägen från Teleborgsvägen fram till korsningen Framtidsvägen. Man kommer då börja med första etappen av ombyggnation av cykelvägen. När den är färdigställd kommer etapp två som är korsningen Framtidsvägen/Trummenvägen och infarten kommer vara avstängd tills allt arbete är klart.

Infart till området blir Teleborgsvägen/P G Vejdesväg. Följ kommunens skyltning.