För hyresgäster | 2021-02-03

Affärsutveckling - fritt för företagen i Videum Science Park

Videum planerar långsiktigt för att kontinuerligt erbjuda ett strukturerat program med affärsutveckling riktat till företagen i Videum Science Park. Under våren 2021 genomförs ett pilottest av detta där 10 företag får 5 timmars affärsutveckling fördelat på 3 tillfällen.

Videums affärschef Robert Unt håller i affärsutvecklingen tillsammans med externa experter. Robert har över 20 års erfarenhet som bland annat managementkonsult, affärsängel och entreprenör och han är specialiserad inom affärsförhandlingar.

Är ni intresserade av att delta?
Berätta kort om vilka utmaningar ni vill ha hjälp med och skicka till robert.unt@videum.se.