Science Park | 2021-04-28

Affärsmöjligheter i patentinformation

Ett patent är att ha ensamrätt att nyttja en uppfinning inom en viss marknad, att ingen annan får tillverka eller sälja den utan att patentägaren har gett sitt tillstånd. Oftast tänker man på patent som något att ta på sin egen uppfinning och för att hålla koll på intrång. Men genom att ta del av fri patentinformation kan du också hitta nya affärsmöjligheter. Patentansökningar blir nämligen offentliga 18 månader efter ansökningsdag. Magnus Ungsten som är patentkonsult på AWA gav under tisdagens seminarium från Videum Science Park nya perspektiv på patent och patentinformation.

Genom att regelbundet bevaka patent inom din bransch kan du hitta

  • potentiella köpare till ditt patent
  • potentiella licensköpare till ditt patent
  • patent där du kan be om att få köpa licens för att tillverka och sälja
  • patent som gått ut och själv slå dig in på den marknaden

Men du kan också använda patentinformation för att

  • följa teknikutvecklingen inom ett visst område
  • få inspiration till egen vidareutveckling
  • upptäcka konkurrentpatent som gör att du tänker om kring din produkt eller väljer att söka samarbete

Du kan söka på egen hand i tex Svensk Patentdatabas eller Europeiska patentverkets databas där det finns över 100 miljoner patent. Om du är investerare kan du i patentdatabaserna också hitta intressanta bolag att investera i.