Videum AB | 2021-02-16

10 år med miljödiplomering

Videum AB har visat sig fortsatt möta alla krav i Svensk Miljöbas genom en förnyad diplomering. Arbetet med miljöledningssystemet har bidragit till ett systematiskt arbete där Videum identifierar sin miljöpåverkan och vad som kan göras för att minimera dessa. Första gången Videum miljödiplomerades var 2010.

- Under året som gått har vi bland annat jobbat hårt med injusteringen av värmen i en stor fastighet på 9 600 kvadratmeter för Linnéuniversitetet. Energibehovet har sänkts med ca 15 % och inomhusklimatet har förbättrats avsevärt, berättar Tina Färdigh som är miljösamordnare för Videum AB.

Som en följd av coronapandemin har flera kunskapsaktiviteter i Videum Science Park ställt om till digitala föreläsningar, vilket bidragit till ett minskat resande. Videum ser framåt att erfarenheten och kunskapsklivet kring digitala möten gör att man även framöver kommer kunna erbjuda fler hybridmöten där deltagarna kan välja att delta på plats eller på distans. På så sätt finns möjligheten för varje individ att hålla nere sitt resande utan att avstå deltagande i inspirerande kunskapsaktiviteter.

Mer om Svensk Miljöbas: www.svenskmiljobas.se