Foto från en av Videums fastigheter för Linnéuniversitetet.

IDÉER FÖDS DÄR MÄNNISKOR MÖTS

SEDAN 1986

Vi bidrar till ett växande näringsliv genom att utveckla mötesplatser för kunskapsutbyte och erbjuder dig professionell service kring flexibla kontors- och möteslokaler. På ett hållbart sätt äger och förvaltar vi fastigheter för Linnéuniversitetet, innovationsmiljön på Framtidsvägen samt Teleborg slott.

NYHETER

Nyheter och blogg med mötestips, krönikor och take-aways från event.

KONTOR

Växla upp eller ner från 10 till 100 kvadratmeter. På samma adress.

MÖTEN

Helhetslösningar för dina lyckade möten. Fysiskt, hybrid eller digitalt.

LABB

Samutnyttja teknik, gör utvecklings- arbete tillsammans med andra.

SCIENCE PARK-EVENT

Inspiration, kunskap och nätverkande för din och ditt företags utveckling.

PROJEKT

Regionala samverkansprojekt med fokus på framtidens utmaningar.