Bli vår nästa hyresgäst!

Videum Science Park

Om du är en entreprenör som vill nätverka med andra för att utveckla ditt företagande och ser nyttan av kontakter med universitetet - då är din givna plats ett kontor i Videum Science Park! Vi har stora planer för utbyggnad av Videum Science Park så framöver fixar vi ännu lättare dina behov av större lokaler vid expansion.

Upplev, lär och tillämpa VR!

Videum Virtual Reality

Den som är intresserad av utvecklingen inom virtuell teknik bör hänga på när vi bygger upp en miljö med det världsunika Omnideck-golvet som ger 360 graders fri rörelse och en helt ny upplevelse. Här stimulerar vi till nyskapande och idéutveckling i samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor. 

Videum Konferens

Med moderna konferensrum erbjuder vi lokal, teknik och personlig service för dina möten och konferenser. Från det lilla avdelningsmötet där nya idéer ska kläckas till när du ska visa upp din tjänst eller produkt för en helt ny kundkrets. 

Hitta kontaktperson hos Videum AB

Visa alla

Hitta företag i Videum Science Park

Visa alla

Idéer föds där
människor möts

Videum AB

Ett utvecklingsbolag, en science park och ett fastighetsbolag i teknisk framkant. Linnéuniversitetet är vår största hyresgäst och vår verksamhet är förlagd till campus i Växjö. 

Vi skapar mötesplatser för nätverksvilliga tillväxtföretag i Videum Science Park där vi erbjuder en helhet av flexibla kontorslokaler, konferens- och mötesrum, personlig service och ett gediget aktivitetsprogram. Vi är en del av Växjö kommun.

 

Visa all statistik

är Videums totala fastighetsbestånd. Byggnaderna speglar sin tidsanda från 1800-tal med 60- och 80-talens tegelbyggnader och 2000-talets nybyggnationer av stora hus i trä.

är antalet vi äger och förvaltar. Förutom vår science park äger vi bland annat fastigheterna för Linnéuniversitetet, Teleborgs Slott, Grindstugorna, Brygghuset och Stenladan.

och organisationer är hyresgäster i Videum Science Park på en yta av 15 000 m2. Tillsammans har de 500 anställda. 26 % är verksamma inom den digitala sektorn.

av hyresgästerna säger sig rekommendera Videum Science Park till andra entreprenörer. Det gör oss stolta, men vi jobbar såklart ändå på ständig utveckling och förbättring.